Yeşil OSB ve doğalgaz ithalatına serbestlik Resmi Gazete’de

Organize sanayi bölgeleri (OSB) kanununa “Yeşil OSB” tanımı eklendi. Yeşil OSB projeleri öncelikli olarak değerlendirilecek ve kredilendirilecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan OSB kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık işbirliği ve çevreye duyarlı uygulamaları ile öne çıkan çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan Sanayi Bakanlığınca belirlenen kriterler kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından sertifikalandırılan OSB’ler “Yeşil OSB” olarak tanımlanacak.

Yeşil OSB olmak için hazırlanan projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kredilendirilecek ve öncelikli olarak değerlendirilecek.

OSB’lerin ortak kullanım alanı oranı, OSB büyüklüğünün yüzde 5’inden az; hizmet ve destek alanlarının oranı ise OSB büyüklüğünün yüzde 15’inden fazla olamayacak.

Yürürlükteki imar planlarında sanayi alanı olarak belirlenmiş yerlerde, planı onaylayan idarenin görüşünün alınması ve imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt yapılması kaydıyla OSB yer seçimi işlemi yapılmadan OSB alanı kesinleştirilecek.

İlgili yönetmelikte belirtilen şart ve sürelerde yatırım yapmayı taahhüt eden parsel sahiplerine, kamulaştırma yapılmadan seçilen alanda OSB tarafından yer verilebilecek. Taahhüdü yerine getirmeyenlerin taşınmazları kamulaştırılacak.

DOĞALGAZ İTHALATINA SERBESTLİK

Yasayla yapılan düzenlemeye göre, doğalgaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilecek. Ancak bu hükümler, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), spot boru gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ithalatı için uygulanmayacak.

Spot boru gazı ithalat miktarı, süresi ve uygulama yöntemi bakanlık görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenecek.

EPDK; bakanlık onayı alarak, ithalata ilişkin başvurularda, ithalat yapılacak ülke ile BOTAŞ’ın doğalgaz ithalat sözleşmesi bulunup bulunmadığını, piyasada rekabet ortamının oluşturulmasını, sözleşmelerden doğan yükümlülükleri ve ihracat bağlantılarını dikkate alarak belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde talepleri değerlendirerek ithalata izin verebilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının izni ile BOTAŞ’ın doğalgaz alım sözleşmelerine konu miktarların devri veya kontrat devri yapılabilecek. Kontrat devri süreçleri tamamlanıncaya kadar BOTAŞ, kanundaki piyasa payı sınırlamalarına tabi olmayacak. BOTAŞ’ın Hazine garantili yükümlülükleri saklı olacak. (REUTERS)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir